Informace Českého florbalu k pandemii koronaviru

publikováno v: Informace

Český florbal (ČF) aktuálně řeší dopady nařízení Bezpečnostní rady státu (BRS) na florbalové soutěže. BRS v souvislosti s šířením epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 rozhodla s platností od čtvrtka 13. 3. 2020 6:00 hod. o zákazu konání veškerých kulturních i sportovních akcí s účastí více než 30 osob.

 

OPATŘENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY TÝKAJÍCÍ SE FLORBALU
  • Zakazují se s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
NAVAZUJÍCÍ OPATŘENÍ ČESKÉHO FLORBALU

Všechna utkání v soutěžích organizovaných Českým florbalem se nekonají.

Výkonný výbor Českého florbalu se bude zabývat dalšími kroky v řešení této situace.

Na celou situaci bude dále reagováno dle jejího vývoje a dalších rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. V případě dotazů se můžete obracet na sekretariát svého oddílu, zástupci oddílů nechť se obrací na řídící orgány příslušné soutěže, tj. celostátní nebo regionální sekretariáty Českého florbalu.