Informace Českého florbalu k zasedání Bezpečnostní rady státu z 10. března

publikováno v: Informace

Český florbal aktuálně řeší dopady nařízení Bezpečnostní rady státu (BRS) na florbalové soutěže. BRS v souvislosti s šířením epidemie COVID-19 rozhodla s platností od úterý 10. 3. 2020 18:00 hod. o zákazu konání veškerých kulturních i sportovních akcí s účastí více než 100 osob.


„Český florbal toto nařízení plně respektuje. U florbalových akcí, které budou pokračovat, bude postupováno tak, aby bylo dodrženo nařízení týkajícího se maximálního počtu osob na sportovní akci. Okamžitý dopad má rozhodnutí Bezpečnostní rady státu samozřejmě na Superfinále, kde bylo rozhodnuto o pozastavení předprodeje vstupenek, s tím, že příprava akce zatím probíhá a o celé akci bude rozhodnuto dle dalšího vývoje,“ řekl prezident Českého florbalu Filip Šuman.

Pro florbalová utkání bude platný následující postup:

Jednotlivá utkání
Pořadatel utkání je povinen zajistit, aby v hrací hale nebylo současně přítomno více než 100 osob. V rámci nařízení BRS se do počtu 100 osob započítávají všechny přítomné osoby v hale – tedy včetně hráčů a členů obou týmů, pořadatelů a dalších osob. Utkání budou hrána bez diváků.

Pro fanoušky budou zajišťovány internetové videopřenosy (dle úrovně soutěží), takže utkání budou moci sledovat na kanálech Českého florbalu.

K jednotlivým soutěžím budou účastnickým družstvům zaslány doplňující informace, pokud jsou dotčeným rozhodnutím ovlivněny pořadatelské aspekty.

Turnaje
Soutěže hrané turnajovým systémem se budou řídit stejným principem jako jednotlivá utkání a mohou být uskutečněny pouze v případě, pokud je pořadatel je schopen zajistit, aby v jednu chvíli v hale nebylo přítomno více než 100 osob.

Regionální sekretariáty budou ve spojení s organizátory a účastníky jednotlivých turnajů.

U mládežnických akcí do úrovně starších žáků se pořadatelům doporučuje turnaje nepořádat. Turnaje je možné pořádat, pouze pokud se pořadatel s účastnickými družstvy a řídícím orgánem soutěže domluví na uspořádání turnaje. Vždy však za podmínek stanovených v nařízení BRS.

Mládežnické jednorázové projekty
Aktuálně jsou zrušena plánovaná národní finále projektu ČEPS Cup pro základní školy, která se měla odehrát  v následujícím týdnu v termínech od 16. do 21. března. O dalším postupu ČEPS Cupu bude rozhodnuto následně.

Národní finále středoškolské soutěže KB FLOORBALL CHALLENGE budou posouzena dle vývoje situace a nejpozději 20. března bude vydáno stanovisko ke konání těchto turnajů.

Oddíly
Tréninky, soustředění a další oddílové akce se konají dle informací jednotlivých oddílů, které jsou povinny respektovat nařízení BRS. Současně ČF apeluje na oddíly, aby na utkáních a trénincích dodržovaly zásady maximální hygieny – viz doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Případné zahraniční akce
Bude postupováno dle pravidel patřičné země a rozhodnutí organizátorů akce.

Na celou situaci bude dále reagováno dle jejího vývoje a dalších rozhodnutí Bezpečnostní rady vlády. V případě dotazů se můžete obracet na sekretariát svého oddílu, zástupci oddílů nechť se obrací na řídící orgány příslušné soutěže, tj. celostátní nebo regionální sekretariáty Českého florbalu.