Sport a covid – nové podmínky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky uveřejnilo na svých stránkách mimořádné opatření omezující maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb, které je účinné od 22. listopadu 2021.

 Přítomnost diváků v halách
 Platí, že:

  • se dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“ nemusejí prokazovat osoby mladší 12 let,
  • osoby ve věku 13–18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou utkání,
  • osoby starší 18 let mají vstup na akci povolen, pouze pokud prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu.

Činnost amatérských sportovců.
Platí, že:

  • účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště jsou umožněny osobám do 12 let věku bez nutnosti prokazování tzv. „bezinfekčnosti“,
  • osobám ve věku 13–18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) jsou účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště povoleny, pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1x týdně,
  • osobám starším 18 let jsou účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště umožněny, pouze pokud se jedná o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat příslušným certifikátem), nebo pokud se jedná o osoby ve fázi zahájeného očkování a prokáží se v takovém případě negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1x týdně.