Poděkování Hyundai

Poděkování za spolupráci

 

V roce 2021 společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. podpořila opravu podlahy tělocvičny částkou 20 tisíc Kč. Dotace velice pomohla uhradit část nákladů na nutnou opravu a v současné době se již dokončuje oprava v celkové hodnotě cca 1,6 miliónů korun a mnoho mladých i starších sportovců se již těší na první kroky, skoky, kotouly, góly, kličky a mnoho dalších malých sportovních krůčku v sokolovně Frenštát pod Radhoštěm. Velice si ceníme této podpor, která nám v nelehké finanční situaci velice pomohla realizovat tento projekt..

Za příspěvek velmi děkujeme.