Členské příspěvky na rok 2022

Výše členských příspěvků na kalendářní rok 2022.

Výbor TJ Sokol rozhodl o výši příspěvků členů florbalového oddílu na rok 2022
Výše členských příspěvků je rozdělena do třech kategorií.
Funkcionáři – 500,- Kč / známka
Přípravka – 1000,- Kč
Všichni ostatní,tzn. žáci,dorostenci,ženy a muži  2000,- Kč
Sleva pro vícečlenné rodiny:
Pokud je v rodině více hrajících členů do 18 let, platí první člen 2000,-  Kč a každý další po 1000,- Kč
Členské příspěvky je nutné zaplatit do konce února 2022  a to na účet č. 9497050257/0100 .
Do kolonky zpráva pro příjemce napište jméno a příjmení + florbal, abychom mohli přiřadit platbu.
V případě žádosti potvrzení o zaplacení, kontaktujte hospodářku TJ Sokol Frenštát p.R., p. Silvii Klementovou na tel. čísle 604 484 412